Shopova, Kolarova and Partners

Процесуално представителство

ПЪЛЕН ДИАПАЗОН ОТ УСЛУГИ

Всички правни услуги във връзка с бизнеса.

Помагаме Ви да изберете правилната форма на дружество, да получите нужни разрешителни и регистрации пред съответните власти.

  • Процесуално представителство по граждански, търговски, административни и изпълнителни дела
  • Представителство пред арбитражни съдилища
  • Извънсъдебно разрешаване на спорове чрез медиация
Shopova, Kolarova and Partners

Контакти

+359 885 248 465

Делнични дни от 09:00 до 17:00

[email protected]

ул. Тулча № 46
етаж 6
София, 1404 България

Сфери на дейност