Shopova, Kolarova and Partners

Корпоративно право

ПЪЛЕН ДИАПАЗОН ОТ УСЛУГИ

Всички правни услуги във връзка с бизнеса.

Помагаме Ви да изберете правилната форма на дружество, да получите нужни разрешителни и регистрации пред съответните власти.

  • Проучване и изготвяне на правни анализи на търговски дружества, холдингови структури, договори
  • Проучване и анализ на възможности и реализиране на инвестиционни намерения, оценка на риска и представителство в тази връзка пред трети лица, в това число пред държавни и общински органи и институции
  • Придобиване на търговски дружества, пакети акции от тях, търговски предприятия, части от тях или отделни активи
  • Структуриране и преобразуване на търговски дружества и холдингови структури (сливания, вливания, разделяния и отделяния)
  • Преструктуриране на задължения на търговски дружества (предложения и споразумения за отсрочване, разсрочване, новиране на задължения)
  • Несъстоятелност и оздравяване на търговски дружества
Shopova, Kolarova and Partners

Контакти

+359 885 248 465

Делнични дни от 09:00 до 17:00

[email protected]

ул. Тулча № 46
етаж 6
София, 1404 България

Сфери на дейност